Pieni hetki itsellesi

Monesti miellämme rentoutumisen asiana, mitä varten pitää tehdä erityisiä valmisteluja. On oltava hiljainen ja pimeä tila. On oltava riittävästi aikaa, jotta pystyy rentoutumaan. On oltava oikeanlainen vire henkisesti, jotta pystyy rentoutumaan. Ja kun viimein pääset tilanteeseen, jossa kaikkien valmistelujen jälkeen valmistaudut rentoutumaan, huomiosi kiinnittyykin kaikkeen muuhun: vatsa kurnii, kun et ehtinytkään syömän, sohvan alla on …

Mainokset

Keinot palautumiseen löytyvät läheltä

DIDIVE-hankkeen aikana on omaa aktiivisuutta, kuormittumista ja palautumista voinut todentaa erilaisilla digitaalisilla mittausvälineillä tai sovelluksilla mm. Firstbeat, Fibion, Moodmetric, Emfit, ja HeiaHeia. Mittausten tuloksia on tarkasteltu huolella ja pohdittu, mitä johtopäätöksiä tuloksista voi tehdä ja mihin arkitoiminnan muutokseen saatu informaatio kannustaa. Maaliskuulla kokoonnuttiin hankkeen puitteissa alueellisiin pienryhmiin vielä yhdessä pohtimaan työstä palautumista. Satakunnan ammattikorkeakoulun työryhmän …

Maaseutuyritysten työturvallisuusriskit

Kun klapi iskeytyy polttopuiden pilkkomiskoneesta poikamiesisännän tai -emännän ohimoon, on vakavasta työtapaturmasta kysymys. Jos yrityksen ainoa työntekijä loukkaantuu vakavasti, niin koko yrityksen toiminta on vaarassa. Bioenergia-lehti uutisoikin keväällä näistä vakavista klapikonetapaturmista. Moottorisahalla tehtävä puutavaran hakkuu on vaarallisinta työtä energiapuun hankinnassa. Tämä tutkimustulos perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Sedun toteuttamaan kyselyyn, jota Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja opetusministeriön …

Firstbeat-mittaus herätti yrittäjät huolehtimaan itsestään

DIDIVE-hankkeen alussa kaikille maaseutuyrittäjille tehtiin 3-4 vuorokauden Firstbeat-hyvinvointimittaus, jolla selvitettiin yrittäjien stressin, palautumisen ja liikunnan tasapainoa. Mittausten ja havainnollistavan hyvinvointianalyysiraportin kautta tavoitteena oli löytää jokaiselle yksilölliset keinot hallita stressiä, palautua paremmin ja liikkua oikein omien voimavarojen mukaan. Palautumisen merkitys työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisessa on tärkeä osa maaseutuyrittäjän arkea, kun monilla työ on jatkuvaa ”läsnäoloa” 24/7. …

Valokeilassa Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä 9.5.2018

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) Eurooppa-päivä avautui monella tapaa. Innovatiivinen hanketiimi oli sisustanut henkilökunnan kahvi- / ruokailutilan Euroopan Unionin sävyihin. Henkilökunnan tietämystä testattiin tietovisalla. Maaseutuyrittäjille suunnatussa DIDIVE-hankkeessa on mukana kaikkiaan 20 maaseutuyritystä Etelä-Pohjanmaalta, Etelä-Savosta ja Satakunnasta. SAMKin  projektipäällikkö oli Hankkeet esillä -tapahtumassa mukana esittelemässä mm. hankkeen tähänastisia tuotoksia. SAMK on vuosien varrella ollut koordinaattorina tai osatoteuttajana useassa …

Yrittäjän työkyky – yrityksen menestystekijä

Yrittäjät ovat pääsääntöisesti hyvin sitoutuneita työhönsä. Tekeminen on niin kivaa, että se imaisee mukaansa ja parhaimmillaan työn imu tuo mukanaan hyvin pärjäävän yrityksen. Sitoutuminen ja työn imu ovat usein kuitenkin niin voimakkaita, että itsestään huolehtiminen unohtuu. Yrityksen menestymisessä ratkaisevassa asemassa on yrittäjän työkyky. Työkyky muodostuu voimavarojen ja työn vaatimusten suhteesta. Työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm. …

Maaseutuyrittäjät kaipaavat vertaistukea ja palautumishetkiä arkeen

Minkälainen on maaseutuyritysten hyvinvoinnin tila? Pilottiyritysten alkukartoituksessa ilmeni, että maaseutuyrittäjät ovat työhönsä sitoutuneita ja suhtautuvat myönteisesti yrityksensä tulevaisuuteen. Etenkin maatiloilla työ on myös fyysisesti raskasta, mutta pääsääntöisesti työkykyä laskee henkinen kuormitus. Kuormaa lisää stressi työmäärästä, rahahuolet sekä ympäröivän yhteiskunnan negatiivinen suhtautuminen maatalouteen. Yrittäjät arvostavat työn vapautta, mutta toisaalta monet kokevat, että töiden organisointia olisi parannettava. …

Maaseutuyritysten kehittäminen alkoi mittavalla alkukartoituksella

Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käyttötarkoitukseen sopivat? Mihin sinulle merkityksellisiin ja tärkeisiin verkostoihin kuulut? Kuinka hyvin koet palautuvasi työstäsi? Yllä on esimerkkejä kysymyksistä, joita pyysimme maaseutuyritysten työhyvinvointihankkeemme pilottiyrityksiä pohtimaan hankkeen alkukartoitukseen kuuluvassa hyvinvointikyselyssä. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 20 maaseutuyritystä Etelä-Pohjanmaalta, Etelä-Savosta …

Dialogia digitalisaation rinnalle

Dialogista puhutaan paljon, mutta käytännössä sitä toteutetaan melko vähän. Sanaa käytetään lähes synonyymina keskustelulle. Dialogi kuitenkin eroaa tavallisesta keskustelusta monella tapaa. Parhaimmillaan hyvä vuorovaikutus voi kehittyä vuoroin vaikuttamisesta ja puhumisesta, perinteisestä keskustelusta, dialogiin ja demokraattiseen dialogiin, missä dialogisuuden periaatteet toteutuvat myös käytännön tasolla, ei vain juhlapuheissa. Dialogisuutta ja dialogia tarvitaan niin kahden välisessä viestinnässä ja …

Hankkeen alueelliset työpajat Satakunnassa

Palaudutko vuorokauden aikana?  Onko se tärkeää? Mikä sitä edistää? DIDIVE-hanke  toteuttaa  yrityskohtaisen kehittämisen lisäksi alueellisia ja valtakunnallisia työpajoja maaseutuyrityksille ja heidän sidosryhmilleen.  Toisten kohtaamiset tapahtuvat Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja verkon välityksellä olemme yhteydessä  Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon yrittäjiin. Alussa on yhteinen alustus, jonka jälkeen jatkamme omalla Satakunnan porukalla. Alueellinen työpaja palautumisen merkityksestä 6.3. tiistaina klo 13-15 Satakunnan …